Karstā līnija
Mūsu Rīcības kodekss tika izstrādāta, lai nodrošinātu sistēmu atbilstošu ētisku lēmumu pieņemšanai visdažādākajos apstākļos. Tomēr nav iespējams aptvert visas situācijas, un mēs iesakām ziņot par visām problēmām un lūgt padomu, ja neesat pārliecināts, kādas darbības veikt. Vispirms jums vai nu jālūdz padoms savam vadītājam/darbu pārraudzītājam, vai arī jārunā ar kādu no personāldaļas. Ja jūs joprojām raizējaties par konkrētās situācijas atrisināšanu vai arī, jūsuprāt, ir pārkāpta politika, kuru nepieciešams izmeklēt konfidenciāli, jums vajadzētu zvanīt uz UZTICĪBAS TELEFONU.
Ar kādiem jautājumiem zvanīt uz UZTICĪBAS TELEFONU?:
Neatbilstoša uzņēmuma aktīvu izmantošana
Zādzība, kukuļošana vai cits finansiāls vai materiāls stimuls, vai krāpnieciska darbība, kurā iesaistīts uzņēmuma darbinieks
Ļaunprātīga pilnvaru izmantošana, diskriminācija, iebiedēšana vai uzmākšanās, vai cilvēktiesību pārkāpšana
Citi ētikas pārkāpumi vai vietējo likumu vai uzņēmuma standartu, kas noteikti šajā kodeksā, pārkāpumi
Politika, kas nepieļauj atriebību
“TECHNONICOL” mudina darbiniekus neklusēt un paust pamatotas bažas vai jautājumus, kas skar šo Politiku. Uzņēmums nepieļaus nekāda veida atriebību pret darbiniekiem, kas iesniedz sūdzību vai ziņo par bažām godīgi un labticīgi.
Norādot savu e-pasta adresi, jūs automātiski piekrītat personas datu apstrādes politikai