RAŽOŠANAS UZLABOŠANA

TECHNONICOL veiksmīgās darbības noslēpums ir kvalitatīvā izpēte un kontrole pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā. Visas TECHNONICOL eksporta rūpnīcas ir ieguvušas UNI EN ISO 9001 un UNI EN ISO 14001 sertifikātus un stingri ievēro šo starptautisko standartu noteiktās kvalitātes prasības.

IMG_7099.jpg

Visas TECHNONICOL rūpnīcas nepārtraukti pilnveido piesārņojuma novēršanas metodes un ievēro vides aizsardzības normatīvus.

  • Visām korporācijas rūpnīcām projektēšanas posmā tiek veikts valsts vides drošības novērtējums. Mūsu rūpniecisko objektu vide tiek uzraudzīta katru dienu. TECHNONICOL veic investīcijas ražošanā bez atkritumiem, mūsdienīgā aprīkojumā un vides aizsardzības tehnoloģijās.
  • Visi TECHNONICOL izstrādātie un ražotie produkti atbilst apkārtējās vides aizsardzības standartiem un ir nekaitīgi cilvēkiem un apkārtējai videi.

Mūsu ražošanas resursi un iekārtas ļauj piegādāt materiālus liela mēroga būvniecības projektiem un izstrādāt unikālus produktus, kas atbilst īpašām prasībām. Darbinieku kompetence, profesionālas tehniskās konsultācijas, jaunu materiālu izstrāde mūsu pašu izpētes un attīstības centros, produktu un risinājumu kvalitāte – tas viss ļauj TECHNONICOL rast individuālu pieeju katram klientam un izpildīt katra klienta vēlmes un vajadzības. TECHNONICOL produktu vadošās pozīcijas hidroizolācijas tirgū nodrošina ne tikai mūsu ražoto produktu kvalitāte, bet arī augsts tehniskā atbalsta līmenis. Kvalitatīva klientu apkalpošana – tas ir viens no mūsu pamatprincipiem.


MATERIĀLU IZPĒTE

materials-research-img-1.jpgTECHNONICOL ir 6 zinātniskās izpētes un attīstības centri ražošanas vietu tuvumā, kā arī vairākas jauno materiālu izmēģinājumu laboratorijas. TECHNONICOL zinātnieki pēta būvmateriālu ekspluatācijas īpašības un atklāj veidus, kā novērst to novecošanu un paplašināt lietošanas iespējas. Liels darbs tiek ieguldīts, palielinot ekspluatācijas temperatūras diapazonu un piešķirot materiāliem jaunas īpašības, piemēram, gaisa attīrīšanā, noturībā pret pelējumu vai energoefektivitātes paaugstināšanā.

Izpētes un attīstības centru galvenās aktivitātes: 

  • jaunu jumta segumu, hidroizolācijas un termoizolācijas materiālu izstrāde;
  • izpēte: ķīmisko, fizikālo un citu īpašību analīze; ražošanas tehnoloģiju modernizēšana; 
  • izejmateriālu un gatavo produktu analīzē izmantoto metožu pilnveidošana, ātru metožu ieviešana;
  • atbalsts un sadarbība ar rūpnīcu laboratorijām, palīdzība tehnoloģisko problēmu risināšanā.

Rūpnīcu laboratorijas darbā izmanto mūsdienīgu aprīkojumu, ar ko tiek pētītas materiālu fizikālās un mehāniskās īpašības plašā temperatūru diapazonā, noteikta izejmateriālu struktūra un sastāvs, pārbaudīta materiālu izturība.

Jumta segumu materiālu ražošanai izmantotā bitumena sastāva analīzei un optimāla modificējošo piedevu daudzuma noteikšanai tiek izmantotas unikālas hromatogrāfijas iekārtas.

Materiālu novecošanās process tiek pētīts mākslīgā klimata kamerā. Šī ir metode, ar kuras palīdzību pēc 2 līdz 3 mēnešu ilgas testēšanas iespējams prognozēt hidroizolācijas materiālu ekspluatācijas īpašības pēc daudziem gadiem.

Ugunsdroši būvmateriāli un būvniecības sistēmas ir viena no galvenajām TECHNONICOL prioritātēm. Jumta segumu hidroizolācijas membrānas atbilst stingrajām Eiropas ugunsdrošības prasībām. Bitumena un sintētiskās membrānas ir noturīgas pret liesmām atbilstoši E kategorijai. Jumta segumu sistēmas tiek testētas, pārbaudot to ugunsdrošību, un atbilstību Broof klasifikācijas kritērijiem.

Izpēte un modernu tehnoloģiju ieviešana ļauj TECHNONICOL katru gadu piedāvāt klientiem jaunus produktus un daudzus produktu variantus. Sadarbībā ar izpētes un attīstības centriem rūpnīcas ir ieguvušas daudzus produktu sertifikātus no respektablām institūcijām visā pasaulē.