TECHNONICOL lēciens modernā nākotnē – pieradināti BIM risinājumi

Mūsdienās ēku projektēšanai nepieciešama plaša inženiertehniskā kompetence, apgūstamās tehniskās un juridiskās zināšanas ir tik dziļas, ka neviena būvniecības nozares profesija nevar aptvert tās un būt atbildīga par visu ar būvi saistīto informāciju. 

Tradicionālais risinājumu pieņemšanas process, kura pamatā ir arhitekta un projektētāja zināšanas, pieredze, normatīvi un uzkrātā strukturizētā informācija, mainās. Būves informācijas modelēšana (Building Information Modeling; BIM) – jauns instruments, kas ļauj kopā strādāt projektētājiem, inženieriem, ražotājiem un citiem būvniecības tirgus dalībniekiem. Šis instruments atvieglo projektēšanu, ļauj aprēķināt risinājuma ekonomisko efektivitāti un palīdz izvairīties no iespējamām projektēšanas kļūdām, šādā veidā samazinot projektēšanas un ēkas būvniecības laika patēriņu. Šī darba metode jau sāk kļūt par efektīvākas un precīzākas projektēšanas un būvniecības sinonīmu.

BIM darbojas kā sistēma, kas nodrošina visas radītās informācijas integritāti un sadarbības telpu ražotājiem, arhitektiem, inženieriem, būvniecības uzņēmumiem un ēku īpašniekiem. 

Siltumizolācijas un hidroizolācijas materiālu ražotāja TECHNONICOL ražo būvmateriālus un piedāvā materiālu sistēmas, kas paredzētas dažādu ēkas elementu siltumizolācijas un hidroizolācijas risinājumiem no pamatiem līdz jumtam, kuri samazina enerģijas zudumus un efektīvus hidroizolācijas risinājumus. Materiālu savstarpējā savietojamība ir viens no svarīgākajiem uzticamas būvniecības sistēmas nosacījumiem. 

Uzņēmums ilgstoši uzkrājis pieredzi kā ražotājs un kļuvis par būvmateriālu tirgus līderi, un tagad tas kā viens no pirmajiem iesoļoja digitālo risinājumu telpā, izmantojot uzkrāto ievērojamo starptautisko pieredzi un piedāvājot profesionālus risinājumus, pielāgojot tos modernām tehnoloģijām.

TECHNONICOL jumta sistēmu digitalizēšanas mērķis – sistematizēt informāciju un pasniegt to tādā formā, kas ir ērtākā lietotājam.
TECHNONICOL veiksmīgi realizēja BIM risinājumus – digitalizētos ēku izolācijas sistēmu datus piedāvāja savā tīmekļa vietnē: no tās lietotāji var lejupielādēt visus produktu datus un pārnest uz savu projektu. Modeļi ir sagatavoti “Archicad” un “Autodesk Revit” programmatūrai. Pamatojoties uz ilgstošo pieredzi, no lielā informācijas daudzuma ir atlasītas uzticamākās un biežāk projektējamās jumtu sistēmas, to dati piedāvāti kā jumtu modeļi. 

222.png  333.png

Risinājumos tiek sniegta sekojoša informācija: sistēmas nosaukums un apraksts, modeļa fragments ar katra slāņa nosaukumu, pamatmateriālu, no kuriem sastāv sistēma, saraksts un alternatīvo materiālu, ar kuriem var aizstāt pamatmateriālus, saraksts. Pārslēdzot uz 3D attēlu, tiek parādīts jumta sistēmas modelis, kuram piedāvāts parametru kopums, materiāli ir viegli identificējami, norādītas to fizikālās īpašības. Lietotājam, lai izmantotu jumta modeli, pietiek ar tā nokopēšanu un pārnešanu uz savu projektu. 

4444.png

BIM bibliotēkas – labākais arhitekta instruments
Digitalizētā informācija BIM objektu veidā bieži tiek publicēta BIM bibliotēkās. Šīs bibliotēkas – mūsdienu arhitekta ikdienas darba instruments: visu veidu reālās pasaules konstrukciju komponenti ir viegli pieejami mākoņsistēmu katalogos. Arhitektiem nodrošināta iespēja projektēt ēkas ar iestatītiem parametriem un detaļām, šādā veidā samazinot darba slodzi un laiku, kas nepieciešams konstrukciju projektēšanai.

Izvēloties publiskās bibliotēkas, kurās piedāvāti digitālie produktu katalogi, ļoti svarīgi izvērtēt katras bibliotēkas esošo lietotāju un produktu skaitu, analītiku un funkcionalitāti, iespēju savienot atsevišķus komponentus sistēmās. TECHNONICOL produktu katalogi ir piedāvāti platformā “BIMobject”, kas ir lielākā pasaulē. Tai ir 1,5 milj. profesionālu lietotāju, 380 milj. produktu skatījumu, 45 milj. katalogu lejupielāžu gadā, tā ģenerē 14 milj. kontaktu. No “BIMobject” lietotāji var lejupielādēt un instalēt produktu katalogus, kurus vienuviet piedāvā lielākā daļa lielo ražotāju. 

tn roof_lv.jpg

“Autodesk Revit” spraudnis – TECHNONICOL risinājumu automatizēšanai
Tā kā TECHNONICOL ir ļoti daudz produktu, lietotājam tiek piedāvāts atsevišķs programmatūras spraudnis “Autodesk Revit”. Ja būves jumta sistēmas tiek komplektētas ar siltumizolācijas un hidroizolācijas materiāliem, un ar citiem jumta elementiem, piedāvāta iespēja viegli nokomplektēt visu jumta sistēmu pat ļoti specifiskiem projektiem, izvēloties produktus no katalogiem, papildinot projektu ar tipveida mezgliem un automātiski izveidojot slīpumus atbilstoši reāliem ražotāja produktiem. 

TECHNONICOL izstrādātais spraudnis “Autodesk Revit” aptver materiālu un sistēmu bibliotēkas un rasējumu katalogu. Projektētājs tipveida mezglus, kuros ir katrs elements, var lejupielādēt un pārnest tieši uz savu projektu, un informāciju iekļaut savos materiālu sarakstos. Papildu spraudņa funkcija – automatizētas atzīmes, kuras palīdz viegli sagatavot visu materiālu sarakstu. Lietotājs var arī mainīt esošās konstrukcijas sastāvu, pievienojot alternatīvus materiālus un mainot biezumu, vai izveidot savu konstrukciju.

Programmas spraudni var lejupielādēt no TECHNONICOL tīmekļa vietnes.
https://lv.technonicol.eu/useful-information/bim/